PRIVACY STATEMENT TAXIBEDRIJF DE GROEN 


Introductie

Taxibedrijf de Groen verzorgt (personen)vervoer voor een grote diversiteit aan klanten en opdrachtgevers. De verwerking van persoonsgegevens is onlosmakelijk verbonden met onze diensten. Bij Taxibedrijf de Groen vinden we het belangrijk dat de persoonsgegevens van klanten en opdrachtgevers op een vertrouwelijke wijze worden verwerkt. In lijn met de privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), maken wij in deze verklaring inzichtelijk welke persoonsgegevens wij verwerken en met welke doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken in het kader van onze dienstverlening de onderstaande persoonsgegevens.

NAW-gegevens

Dit zijn uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om reguliere ritten in te boeken en administratief af te handelen.

Locatiegegevens

De locatie van onze voertuigen wordt bijgehouden in ons logistiek plansysteem. Op deze manier weet de operationele planner waar de voertuigen en chauffeurs zich bevinden.

Bankgegevens

Ten behoeve van een juiste facturering en onze financiële administratie verwerken wij de bankgegevens van klanten.

Gebruikersstatistieken taxidegroen.nl

Online verzamelen wij gebruikersstatistieken van de bezoekers van onze website met behulp van cookies. Deze gebruiken wij om onze online omgeving gebruiksvriendelijk te maken. Deze gegevens zijn anoniem en daarmee niet terug te leiden naar de gebruiker.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Gezondheid gegevens

Voor de correcte uitvoering van taxiritten verwerken wij, indien dit noodzakelijk is, gegevens over de gezondheid van onze passagiers. Wij doen dit uiteraard alleen als het echt noodzakelijk is voor de uitvoering van het vervoer. Wanneer een passagier in een rolstoel zit, brengen wij onze chauffeur hiervan op de hoogte.

Bewaartermijn

Gegevens die wij in onze systemen verwerken, worden niet oneindig bewaard. Wanneer wij persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor onze administratie worden deze uit ons systeem verwijderd. Voor de opslag van sommige gegevens zijn wettelijke termijnen vastgesteld. Taxibedrijf de Groen conformeert zich aan deze wettelijke termijnen.

Verwerkingsgrondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan. De wettelijke grondslagen voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens zijn:

- De betrokkene geeft toestemming voor de verwerking;

- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting;

- De verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van vitale belangen;

- De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag; en

- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

In de praktijk verwerken wij persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een vervoersovereenkomst of wanneer wij toestemming hebben gekregen van de betrokkene.

Geautomatiseerde besluitvorming

Taxibedrijf de Groen maakt op geen enkele manier gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Beveiligingsmaatregelen

Wij treffen de maatregelen om gegevens te beschermen. Ons personeel krijgt periodiek instructie ten behoeve van bewustwording op het gebied van privacy risico’s. Daarnaast nemen wij de onderstaande technische beveiligingsmaatregelen.

Firewall protectie: systemen zijn beveiligd met firewall protectie.

Inbraak detectie: systemen zijn uitgerust met inbraak detectie.

Load balancing: piekbelasting op het systeem wordt opgevangen en verdeeld.

SSL-encryptie: bestanden zijn versleuteld.

Telefonie: onze telefoonlijnen zijn beveiligd.

Role based acces: persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn om hier mee te werken.

Virusscanner: de systemen die worden gebruikt voor de opslag van persoonsgegevens zijn uitgerust met een up-to-date virusscanner.

Wij nemen bovenstaande beveiligingsmaatregelen om de verwerking van persoonsgegevens te beschermen. Mocht het onverhoopt voorkomen dat er sprake of vermoeden is van een datalek, dan acht Taxibedrijf de Groen daarvan op de hoogte gebracht te worden. Ons team kan maatregelen treffen om de schade te beperken en in de toekomst te voorkomen. Als u een datalek constateert of vermoedt, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer
0165 – 53 34 34 of via info@taxidegroen.nl.

Delen van gegevens

In sommige gevallen besteden wij diensten uit aan onderaannemers. Ten behoeve van een correcte uitvoering van vervoersopdrachten krijgen onze onderaannemers de benodigde informatie verschaft. Wij werken alleen met onderaannemers die afdoende garantie bieden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens te delen met overheidsinstanties. Als dit het geval is, informeren wij u hierover, indien wettelijk mag.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Volgende de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen, over te laten dragen en te laten verwijderen. Uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde ingetrokken worden, behalve als u nog financiële verplichtingen hebt.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@taxidegroen.nl.

Onze privacy medewerker neemt uw verzoek dan zo spoedig mogelijk in behandeling. Met andere vragen met betrekking tot het onderwerp privacy kunt u hier uiteraard ook terecht.


Waarom taxibedrijf De Groen?

  • TX-gecertificeerd
  • Klantgericht
  • 24/7 op de weg
  • Zakelijk en particulier
  • Vervoer op maat